You are here:

Akceptowane płatności

W przypadku zakupów online płatność dokonywana jest za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl, należącoym do PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań; NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068; Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł.